logo    
     

 

 
gevelsteen
 
 
an-no in het jaar: ~ 2008; bouw -kunst v arbeid vd bouwmeester; het ontwerpen van gebouwen als ruimtevormen; architectuur; cul-tuur de; v -turen 1 mv het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultuur, his-to-rie v s en rin 1 geschie-denis; 2 verhaal; 3 zaak; 4 beschrij-ving
 
 
 

ANNO 2008

 

Op 1 augustus 2008 werd ANNO opgericht door drs Silvia Pellemans. Zij studeerde interieurvormgeving aan het Sint Lucas te Boxtel en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In de masterfase heeft zij zich gespecialiseerd in de architectuurgeschiedenis en monumentenzorg.

Organisatie
  

ANNO is een zelfstandig en onafhankelijk bureau, dat een aantal producten aanbiedt op het gebied van cultureel erfgoed en interieurvormgeving. Op basis van een grondig onderzoek en analyse komt de advisering tot stand. Onze klanten zijn overheden, semi-overheden, particulieren en particuliere instellingen.

 


   
2011 http://www.anno-cultuurhistorie.nl