logo
     

 

 
gevelsteen
 
 
an-no in het jaar: ~ 2008; bouw -kunst v arbeid vd bouwmeester; het ontwerpen van gebouwen als ruimtevormen; architectuur; cul-tuur de; v -turen 1 mv het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultuur, his-to-rie v �s en �ri�n 1 geschie-denis; 2 verhaal; 3 zaak; 4 beschrij-ving
 
 
 

Producten

 

Cultuurhistorisch advies 

Bent u bezig met de aanvraag van een monumentenvergunning of het opstellen van een restauratieplan? Dan is cultuur- en bouwhistorisch onderzoek naar de waardevolle elementen van uw pand vaak gewenst, zo niet een must.

ANNO verricht cultuurhistorisch onderzoek naar historische panden, waarbij diverse bronnen als, persoonlijke verhalen, literatuur, archieven en kadastrale gegevens geraadpleegd worden De resultaten worden gebundeld in een uitgebreid rapport en persoonlijk gepresenteerd aan de opdrachtgevers.

Interieurvormgeving 

Bent u bezig met de verbouwing van een historisch pand? ANNO bekijkt uw wensen en de mogelijkheden binnen het bestaande ontwerp. Zo zorgen wij samen met uw architect voor een passend en persoonlijk interieuradvies.

 

 


   
� 2011 http://www.anno-cultuurhistorie.nl