logo    
     

 

 
gevelsteen
 
 
an-no in het jaar: ~ 2008; bouw -kunstv arbeid vd bouwmeester; het ontwerpen van gebouwen als ruimtevormen; architectuur; cul-tuur de;v-turen 1 mv het geheel van geestelijke verworvenheden ve land, volk enz.; beschaving: eetcultuur, wooncultuur, his-to-riev �s en �ri�n 1 geschie-denis; 2 verhaal; 3 zaak; 4 beschrij-ving
 
 
 

Projecten

 

Onderzoek

Monumenale kerkelijke schilderkunst in het Interbellum
In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is ANNO cultuurhistorie als onderaannemer van Res nova bezig met het inventariseren van monumentale kerkelijke schilderkunst in het Interbellum. Voor deze inventarisatie worden de Nederlandse bisdommen en relevante archieven bezocht. Daarnaast wordt er uitputtend literatuuronderzoek verricht in  contemporaire boeken en tijdschriften. Dit alles zal uiteindelijk resulteren in een overzichtspublicatie. 

Tweelingonderzoek Interbellum en Kleur
Het interbellumonderzoek naar monumentale kerkelijke schilderkunst, dat ANNO cultuurhistorie als onderaannemer van Res nova uitvoert in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), vordert voorspoedig. Om een indruk te geven van wat dit heet opgeleverd, is begin mei een voortgangsverslag opgesteld, getiteld 'Een eclectische geest'. Deze uitdrukking uit de pen van Jan Engelman geeft aan dat men zelf in het Inerbellum wel vernieuwingen zag in de religieuze schilderkunst, maar daar toch van vond dat die nog erg sterk leunde op het verleden.

Inmiddels heeft de inventarisatie geleid tot een spreadsheet van 91 schildernamen en ateliers (stand van zaken 9 mei 2011). Bij de selectie van de schilders is niet alleen naar kerkelijk werk, maar ook naar profaan werk gekeken om de verschillende ontwikkelingen in perspectief te kunnen plaasen. Om diezelfde reden is ook het oeuvre in glas-in-lood en mozaiek - indien aanwezig - meegenomen. Ook in praktische zin was dit nodig; het oeuvre op kerkelijk gebied van de meeste schilders is niet groot en wil men een beredeneerd oordeel over hun werk kunnen uitsprekendan is een ruimer referentiekader nodig.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr Bernadette van Hellenberg Hubar (Res nova) en in samenwerking met drs Ingrid Evers. In diezelfde samenstelling wordt gewerkt aan een  nieuwe opdracht; het technisch kleuronderzoek in de Lambertuskerk te Maastricht, dit in samenwerking met restaurateur drs Judith Bohan.

Cultuurhistorisch advies

Van der Schootterrein te Eindhoven
Het terrein van de voormalige lucifersfabriek van de heren Mennen en Keunen bevindt zich in het Eindhovense stadsdeel De Bergen, een middeleeuwse kern die meteen buiten de omwalling van de oude stad was gelegen. Het straatbeeld van De Bergen wordt voor het overgrote deel bepaald door gesloten gevelwanden waarbij architectuur uit met name de periode 1880-1940 zij aan zij staan. De gemeente Eindhoven vroeg om een cultuur- en bouwhistorische analyse naar het binnenterrein tussen de Bergstraat, Grote Berg en Kleine Berg uit te voeren. De aanleiding voor dit onderzoek is het plan van Holland Art Gallery om op het binnenterrein een �designhotel� met restaurant en galerie te ontwikkelen. De gemeente Eindhoven wenstte, voorafgaande aan de ontwerpfase, inzicht te krijgen in de historische waarden van het gebied en de daarbinnen aanwezige bestaande en verdwenen bouwvolumes. Het onderzoek kan tevens dienen als referentiekader en inspiratiebron voor de op handen zijnde ontwikkeling.
Het onderzoek is uitgevoerd namens Res nova, in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Christelijke school voor Volksonderwijs te Feijenoord
De dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam is in 2008 begonnen met de herontwikkeling van het schoolpand aan de Nassauhaven te Feijenoord. Om het uiterlijk van het pand zo nauwkeurig mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat was cultuurhistorisch onderzoek naar de aanzichtsgevel gewenst. Momenteel wordt het pand weer geschikt gemaakt voor huisvesting van een onderwijsinstelling. Dit onderzoek diende als referentiekader en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen en ter verduidelijking van bestaande vragen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Volmolen Frankenhof
Na aankoop van de volmolen Frankenhof te Vaals door Stichting Limburgs Landschap was een compleet historisch overzicht van archief materiaal met betrekking tot de molen gewenst. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de molen door de eeuwen heen ten behoeve van onderhoud en restauraties.

Wonen achter de Graef
Voor de eigenaren van het monumentale boerderijcomplex aan de Polstraat in Wessem (Limburg) is een cultuurhistorische analyse uitgevoerd. Deze was nodig ten behoeve van de monumentenvergunningaanvraag om het pand te restaureren en bepaalde onderdelen geschikt te maken voor andere gebruiksfuncties.
Het onderzoek is uitgevoerd namens Res nova, in opdracht van de familie Joosten.

Vormgeving

De Cuyperscode II
In 2007 ontwikkelde cultuurhistorisch adviesbureau Res nova in het kader van het Cuypersjaar een artificial reality game rondom de bekende Nederlandse architect Pierre Cuypers. Na het grote succes van de Cuyperscode is er in 2008 hard gewerkt aan een vervolg. In opdracht van Res nova tekende ANNO voor het ontwerp van de poster voor spel twee.

Poster Cuyperscode II

In samenwerking met dr Wies van Leeuwen, dr Bernadette van Hellenberg Hubar en drs David Mulder realiseerde ANNO een digitale kaart van Amsterdam met daarop alle werken van Pierre Cuypersdie werden voorzien van achtergrond verhalen.
De poster is ontworpen in opdracht van Res nova.

 

 


   
� 2011 http://www.anno-cultuurhistorie.nl