Diensten

 

ANNO onderzoekt panden en gebieden met een geschiedenis.  

Bouw- en architectuurhistorie

Bouwhistorisch onderzoek kan fungeren als uitgangspunt of inspiratie bij restauratie, verbouwing of (her)ontwikkeling van een object. Daarnaast is een dergelijk onderzoek bij werkzaamheden aan monumentale panden of bij gebouwen binnen een als waardevol aangeduid gebied vaak een vereiste bij de omgevingsvergunning.

 

De diepgang en het type onderzoek wordt bepaald door de omvang van de werkzaamheden en/of de wensen van de opdrachtgever.  
 

Bij het opstellen van een bouwhistorisch rapport volgen wij de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2009.

Verbouwing en restauratie

Wilt u uw pand of monument verbouwen met behoud van waardevolle elementen? Of wilt u uw winkelpui terugbrengen met de allure en uitstraling van weleer? Behoud door ontwikkeling is het motto in de monumentenzorg. ANNO kan u bijstaan met een passend ontwerp(advies) en verantwoorde onderbouwingen ter behandeling bij een monumentencommissies of als bijlage bij een aanvraag omgevingsvergunning.


Cultuurhistorie en
ruimtelijke ordening

Cultuurhistorisch onderzoek kan een belangrijke inspirerende rol vervullen bij het ontwerp van een nieuwe winkelpui of een nieuw stedenbouwkundig plan. Aan de hand van de ontwikkeling van een bepaald object of gebied kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden.


ANNO kan u bijstaan met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing of het vervaardigen van een cultuurhistorische paragraaf ten behoeve van bestemmingsplan procedures.


Voor gemeentes voeren wij (cultuur)historische inventarisaties uit of kunnen we redengevende omschrijvingen voor waardevol erfgoed opstellen.

Subsidies en advisering

Monumenten zijn bijzondere objecten om aan te kopen. Zo is de regelgeving voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten of panden binnen een beschermd stads- / dorpsgezicht verschillend. Voor onderhoud en verbouwingen zijn vaak subsidies en laagrentende leningen beschikbaar. Er bestaat zelfs een speciale hypotheekvorm voor monumenten.  ANNO wijst u de weg in de bestaande regelgeving.