Projecten

 

Een kleine selectie van door ANNO uitgevoerde onderzoeken.  

Bouwhistorische quickscan in het kader van de omgevingsvergunning voor gemeentelijk monument Putstraat te Sittard
Architectuurhistorisch onderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van een schoolpand aan de Nassauhaven te Feijenoord. Om het uiterlijk van het pand zo nauwkeurig mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke staat was onderzoek naar de aanzichtsgevel gewenst. Dit onderzoek diende als referentiekader en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen en ter verduidelijking van bestaande vragen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotterdam.
Cultuur- en bouwhistorische analyse met waardestelling Lyceum Schöndeln te Roermond
Het Interbellumonderzoek naar monumentale kerkelijke schilderkunst, dat Res nova met ANNO cultuurhistorie in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed uitvoerde is afgerond met de prachtige publicatie 'De genade van de Steiger'.  De inventarisatie van schilders en ateliers die dergelijke kunstwerken maakten ten tijde van het interbellum heeft meer dan honderd namen opgeleverd.
Cultuur- en bouwhistorische analyse opgesteld als onafhankelijk referentiekader voor de restauratie en ontwikkeling van het Van der Schootterrein te Eindhoven
Cultuurhistorische analyse met waardestelling Polstraat te Wessem
Na aankoop van de volmolen Frankenhof te Vaals door Stichting Limburgs Landschap was een compleet historisch overzicht van archief materiaal met betrekking tot de molen gewenst. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de molen door de eeuwen heen ten behoeve van onderhoud en restauraties. ANNO verzorgde het archiefonderzoek ten behoeve van het bouwhistorisch onderzoek.
Advisering in het kader van restauratie en behoud van een herontdekt stucplafond van een voormalige slagerij aan de Hamstraat te Roermond
Cultuurhistorische analyse met waardestelling in het kader van de herbestemming tot hotel aan de Sint Maartenslaan te Maastricht
Cultuurhistorische analyse met waardestelling Landhuis Hofstetten te Ellecom
Bouwhistorische verkenning naar het rijksmonumentale object Rechtstraat 62 en een deel van het pand Stenen Wal 15 te Maasricht.